Polityka prywatności

1. Postanowienia ogólne

1.1. Czytając, przeglądając czy używając serwisu lub prenumerując newsletter NaStrażyZdrowia.pl akceptujesz niniejsze zasady zawarte w Polityce Prywatności

1.2. Jako administratorzy serwisu zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdą osobę wykorzystującą w jakikolwiek sposób serwis internetowy lub newsletter NaStrażyZdrowia.pl obowiązuje aktualna Polityka Prywatności.

1.3. Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: nie sprzedajemy danych personalnych czy adresowych klientów/użytkowników serwisu lub newslettera NaStrażyZdrowia.pl.

2. Dane Osobowe

2.1. W czasie korzystania z serwisu lub prenumerując newsletter NaStrażyZdrowia.pl możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza, lub w inny sposób. Dane, o które będziesz proszony to w większości przypadków imię i adres e-mail. W przypadku formularzy zamówień będziesz proszony o podanie pełnych danych osobowych.

2.2. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, której te dane dotyczyły.

2.3. W przypadku podania w zamówienie danych osobowych budzących wątpliwość co do ich autentyczności, portal NaStarżyZdrowia.pl zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji takiego zamówienia

3. Subskrypcja newslettera

3.1. Zaprenumerowanie newslettera serwisu NaStrażyZdrowia.pl wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego imienia i adresu e-mail. Pola te są obowiązkowe.

3.2. Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej newslettera. Adres e-mail jest niezbędny do tego, aby można było wysłać danemu czytelnikowi treść newslettera. Imię pozwala serwisowi NaStrażyZdrowia.pl zwracać się do użytkowników po imieniu.

4. Zamawianie produktów

4.1. Zamawianie produktów oferowanych przez portal NaStrażyZdrowia.pl wymaga podania w odpowiednim formularzu pełniejszych danych adresowych. Pola obowiązkowe są oznaczone.

4.2. W przypadku płatności za pomocą karty kredytowej obsługę klienta przejmuje system przelewy24.pl. W tym przypadku tylko system przelewy24.pl zna i jest odpowiedzialny za dane podane w jego formularzach.

5. Niezapowiedziane wiadomości

5.1. Zastrzegamy sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiadamy i które zgodziły się z Polityką Prywatności.

5.2. Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości rozumie się informacje odnoszące się bezpośrednio do naszych serwisów, czasopism, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.)

6. Cookies (ciasteczka)

6.1. Niektóre obszary serwisów należących do serwisu NaStrażyZdrowia.pl mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji.

6.2. Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych.

6.3. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.

7. Kopiowanie treści

7.1. Wszystkie treści, w tym teksty, zdjęcia, znaki towarowe i pozostałe elementy publikowane na stronie podlegają ochronie praw autorskich i majątkowych ich właścicieli.

7.2. Zabrania się jakiegokolwiek kopiowania, wykorzystywania i powielania treści zawartych na stronach serwisu. Wszelkie prawa są zastrzeżone. 

7.3. Kopiując treści bez zgody ich autorów i właścicieli wyrażasz zgodę na uznaniowe obciążenie kosztami wykorzystania ich w zależności od ilości i rodzaju skopiowanych materiałów oraz sposobu ich użycia. Zobowiązujesz się również do zapłaty, na wskazany rachunek bankowy, wyznaczonej kwoty w terminie 14 dni od daty wezwania przez uprawnioną do tego osobę.

0

Your Cart